Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

Prekėms, pirktoms MB "Skaitmeninė AKIS" elektroninėje parduotuvėje, galioja šios prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, pirkėjas turi teisę iš pardavėjo reikalauti:
1.1. Pakeisti netinkamo kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
1.2. Neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus.
2. Prekėms suteikiama 1-erių metų garantija, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.
3. Prekės keičiamos bei garantinis aptarnavimas suteikiamas prekes išsiunčiant adresu: MB "Skaitmeninė AKIS" V. Didžiojo 81, Kelmė. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui kartu su preke pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas. Tokio dokumento nepateikus, garantija nesuteikiama ir prekės nekeičiamos, prekę pardavėjas išsiunčia atgal pirkėjui.
4. Prekė, kurios trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir saugojimo taisykles, nekeičiama, neatlyginamai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
5. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Prekės keičiamos jas atsiunčiant adresu: MB "Skaitmeninė AKIS" V. Didžiojo 81, Kelmė, ir nurodant analogišką prekę. Pirkėjas pardavėjui kartu pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo-pardavimo dokumentas.
6. Pirkėjas gali pasinaudoti 5 taisykle suteikta teise, jei prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.